Polityka Prywatności

Polityki prywatności    

Polityka prywatności serwisu www.firanygniezno.com.pl

     1. Informacje ogólne  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firanygniezno.com.pl poprzez Serwis.  

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest FIR-DANEX Danuta Skoczeń z siedzibą w Krzyszczewie.

NIP 7841959118 REGON 301544046

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi ­ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.  

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.  

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:  

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje  

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].    

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego  

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.  

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.  

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.firanygniezno.com.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji ­ nasze dane znaleźć można w zakładce ­ KONTAKT.

12. Informacja w sprawie ochrony Danych Osobowych.

Sklep Internetowy uprzejmie informuje, że z dniem 25 maja 2018 r.  obowiązuje Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych …..

Jako Administrator zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych w sposób bezpieczny  i zgodny z prawem.

W tym celu zaktualizowaliśmy Regulamin Sklepu Internetowego przez zmianę pkt. 9 oraz politykę prywatności danych w kontekście ich ochrony. Akceptacja zmian nie wymaga z Państwa strony żadnych dodatkowych działań.

Cel przetwarzania danych:

  1. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży,
  2. wykonanie obowiązków prawnych  którym podlega Sklep internetowy wynikające z

obowiązującego prawa min. w zakresie przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych – podstawa prawna : art. 6 RODO

  1. pozostałe cele administracyjne , archiwizacyjne  oraz statystyczne – podstawą    

jest prawnie uzasadniony interes administratora ( art. 6 ust. 1 lit f ),

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych:

  1. organy publiczne , instytucje oraz inne podmioty uprawnione na podstawie

przepisów prawa,

  1. Biura Informacji Gospodarczej – jako wyspecjalizowane podmioty współpracujące

W zakresie czynności windykacyjnych prowadzonych w imieniu Sklepu internetowego.

 

Okres przetwarzania danych osobowych:

       W przypadku , gdy przetwarzanie danych jest:

  1. niezbędne do wykonania umowy sprzedaży przez Sklep internetowy oraz po

          wygaśnięciu zobowiązania – w okresie do wygaśnięcia obowiązku publiczno-prawnego

          lub przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo,

  1. realizowane na podstawie Twojej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej

odwołania. 

 

Twoje prawa :

         Przekazując nam dane osobowe do przetwarzania, masz prawo do :

  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec

         przetwarzania oraz do przenoszenia danych,

  1. do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych w odpowiednim

         momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na

         podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

   w przetwarzaniu nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.

 

Sklep internetowy uprzejmie informuje, że podanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne , jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl